Tjänster

Tornberga i Ljusfallshammar AB är en elfirma med kompetens inom automation och elinstallation.

Vi erbjuder tjänster som felsökning, montage och installationer. Vi utför ny- och ombyggnad av olika typer av maskiner samt montageledning och driftsättning av elsystem. Vi installerar och driftsätter även solceller. Utöver detta arbetar vi med motorstyrningar, frekvensomvandlare och servodrifter.

Vi åtar oss totalentreprenader och kan erbjuda till exempel förstudie, konstruktion, elskåpsbygge samt montage på maskiner eller byggnader.

Vi har lång erfarenhet av montageledning, installation och driftsättning både i Sverige och utomlands.
Bland våra kunder återfinns verksamheter inom följande områden:

Tillverkningsindustrin
Sågverk
Stenkrossverk
Vattenkraft
Värmekraft
Livsmedelsindustrin
Lantbruk

Tornberga - Våra tjänster inom el och automation